Sunday, May 31, 2009

Rejestrowanie | Tracking | Spårning

Dobra, przyznaję sie! Rzuciłem sie na logistyczne samobójstwo:P Najciekawsze w całym tym blogu miało być wszystko to co dopiero podczas wyprawy i tak będzie "ale" im więcej o tym serio myślę tym wiecej przeszkód widzę. O ile z samą rejestracją trasy problemów nie będzie o tyle już upload i wrzucanie interaktywnych map z Gógle Maps wymaga grubszych manewrów.
Wszystko ma wyglądać tak: odpalam Nokia Sports Tracker w telefonie w trybie rowerowym i ruszamy. Jakias przerwa "pauza", grubszy postój "stop" - kolejne ruszenie to nowy odcinek. Dlatego po każdym dniu pewnie będziemy mieli kilka map.  Sumę z każdego dnia w km i czasie sami zobaczymy w kalendarzu ale juz z blogiem gorzej. Upload wrzuci mi całość na stronę Nokii, tam muszę pobrać plik .kmz, załadować to do map gógle żeby stworzyć nową, jeśli jest kilka to każdą z osobna i złaczyć (automat), zapisać i wygenerować kod HTML, który mogę dopiero wrzucić do treści posta w blogu. Wiem już jedno - przeglądarką w telefonie tego nie zrobię:P

Tak więc konieczny jest (obawiałem sie tego) nołtbók własnie żeby móć robić te wszystkie cuda. I tu sie robi kłopot;) Niby mam bardzo mobilnego i wytrzymującego tak z 5h ale to niewystarczy! Gdzieś będzie trzeba ładować. Dla telefonu będę pewnie miał jednak słoneczną ładowarkę (myślę jeszcze bo to spooory wydatek:/) - wydaje mi sie ze tel z pracującym GPSem przez 5-7 h dziennie (więcej?) powinien wytrzymać cały dzień bez ładowania ale gwarancji, że codziennie uda się gdzieś podłączyć nie mam. Tel ładuje się szybciej niż konsumuje energię (choć czasem mam wątpliwości z tym moim energo-pochłaniającym badziewiem;) - z komputerem już tak nie jest:/ Stąd ewentualne ryzyko, że przez ostatnie dni może być jedynie wrzucone np. zdjęcie + notka + odwołanie tylko do strony z mapą.

Kolejne logistyczne wyzwanie;) Internet?! Z samą siecią problemu nie będzie bo w kraju gdzie nie ma już od dawna czegoś takiego jak analogowa TV, czy każda babcia mająca w środku lasu daleko na północy łącze min. 20 Mbs wiadome jest, że wszędzie będziemy w zasięgu 3G stąd przepustowość czy wogóle zasięg (LOL) nie stanowi problemu:) Zwyczajnie będzie trzeba wykupić jakiegoś prepaida bądź skorzystać ze specjalnych kart SIM ze stałą siecią. Tu można korzystać z Teli czy Comviq ale np. operator "3" oferuje nielimitowany internet na dzień, tydzień lub miesiąc z nieograniczonym transferem o prędkości - wiadomo 3G - 7,2 Mbs i to wszędzie. Też działa to na zasadzie doładowywania - może być super, ogarniam temat dokładniej. Hehe za ofertę np naszego Orange gdzie mam abonament podziękuję grzecznie:P 100 MB (sic!) za 225,70 zł na miesiąc w ramach UE... LOL niezły kawał co nie:D Daje ostro do myślenia: kraj z najwyższymi cenami na świecie to jednak Polska a nie Szwecja?! WTF?! ;) ...choć z tego co widzę to i tak to będzie jeden z grubszych wydatków:/
Zdjęcia: planowałem robić telefonem bo są całkiem całkiem (optyka 5 MPix Carl Zeiss'a i software SONY więc rewelacja) - takie rozwiązanie ułatwiłoby wrzucanie zdjęć jakiś na bloga właśnie bezpośrednio z tel. Ale jeśl będzie komputer jednak to zabierze się też i aparat, z którego całość po wszystkim umieścimy pewnie w Picassa:) Zdjęcie aparatu zrobione dla porównania telefonem - nie to samo ale awaryjnie też daje rade.

___________________________________________________

Fine, I admit! I'm afraid that I'm going to do a logistic suicide:P The most interesting thing in this blog might be part during reporting from the trip but when I think about more details I see more drawbacks. Well there is no problems with route tracing but when we came up to upload results and integrating interactive maps form Google Maps it takes a bigger piece of work.
Everything should work like that: I startup Nokia Sports Tracker with cycle mode in my mobile and go. If there is any stoppage i push "pause", longer break "stop" - another start makes new route (file). Summary out of every day we'll see in calendar but with blog it's quite more difficult. While I'll upload route to Nokia website, I must receive from there a .kmz file and load it to Google Maps to new one where I can mount few to one piece (automatically), save and generate HTML code which I can use into some post on blog. One is for sure - web browser in my mobile can't handle it:P
That is why notebook is necessary (I was afraid of this:/) just to make all this strange things with maps. Here some difficulties starts;) Even if I have quite small and working for about 5h it's not enough! I have to charge it somewhere. For mobile solar batteries should be fine (still only thinking about this because of price which is a loooot of money:/) - I suppose that mobile with GPS turned on will work 5-7h per day (maybe longer?) should standby all day but I can't be sure that I'll be able to charge phone for one hour everyday. Mobile is charging much faster than it is consuming energy (some times I doubt about that in my energy-wasting phone;) - with laptop there is a reversal effect. That is why we should be prepared for possible risk of being without laptop - than we upload only some photo + text + link to route.
Another logistic challenge;) Internet?! With signal we just can't have problems in country which have only digital TV signal and min. 20 Mbs DSL line far away north in the middle of some forest. For sure we'll be in 3G range that is why transfer or signal range (LOL - Poland example:P) isn't a problem:) I just have to buy some prepaid or use special offers with only internet SIM card. We can choose out of Telia or Comviq but "3" provides special service with unlimited 7,2 Mbs fast internet and allover the island for one day, week or month. It also works like prepaid - this can be great, I'm working on this. Hehe our Polish Orange which I use in Poland offers me 100MB limited internet for 225,70 PLN per month in whole EU.... LOL thank you very much for this joke:D I wonder how this is possible that country with highest prices on the earth is... Poland not Sweden?! ...but as I see any solution will be a huge cost:/
Photos: I planned to photo by phone because it's quite good (5 MPix optics from Carl Zeiss with SONY software so it's great) - this solution makes uploading photos much easier directly from mobile. But if I'll take notebook I will also get some better camera - we'll upload after trip everything to Picassa I suppose:) Picture of camera is taken by my phone for small comparison - not so “crystal-shiny” but it will be fine in extreme situations.

No comments:

Post a Comment